+40312297041

+40312297041

Illustration

Motive pentru returnarea coletelor prin serviciile poștale

Articolul enumeră cele mai frecvente motive pentru returnarea coletelor din străinătate către expeditori:
Delivery attempted, the addressee was not at the place of delivery. (Destinatarul nu se află la locul de livrare).
Mailbox closed for non-payment of rent. (Cutia poștală este închisă pentru neplata chiriei).
Used only when it is known that addressee is deceased and mail cannot be delivered to another person. This endorsement must be made personally by delivery employee and under no circumstance may be rubber-stamped. Mail addressed in care of another is marked to show which person is deceased. (Destinatarul a decedat și corespondența nu poate fi livrată unei alte persoane).
Failure to comply with 508.1.8.1 through 508.1.8.3. (Livrarea s-a încheiat din cauza nerespectării cerințelor de la 508.1.8.1 la 508.1.8.3).
Address is not readable. (Ilegibil/Adresa nu poate fi citită).
Mail returned to sender by order of General Counsel (or under 508.1.0 and 508.2.0) because of dispute about right to delivery of mail and it cannot be determined which disputing party has more rights to mail. (Poșta este returnată expeditorului prin ordin al consilierului general sau în conformitate cu 508.1.0 și 508.2.0, din cauza unei dispute cu privire la dreptul de a livra corespondența și nu se poate determina care dintre părțile în litigiu are mai multe dreptul de a livra corespondența).
Address is missing a number, street, box number, route number, or geographical section of city or city and state omitted and correct address is not known. (Adresă fără număr, stradă, număr casetă, număr rută sau parte geografică a orașului sau orașului și a statului, adresa corectă necunoscută).
Addressee has moved and filed no change-of-address order. (Mutat, nu a mai rămas nicio adresă/ Destinatarul s-a mutat și nu a trimis o comandă de schimbare a adresei).
Addressee failed to provide a mailbox for receipt of mail. (Destinatarul nu a furnizat o căsuță pentru primirea corespondenței).
Addressed to nonexistent number and correct number is not known. (Adresat unui număr inexistent și numărul corect este necunoscut).
Addressed to nonexistent Post Office. (Adresat unui oficiu poștal inexistent).
Addressed to nonexistent street and the correct street is not known. (Nu există o astfel de stradă și nu se cunoaște strada corectă).
Mail undeliverable at address given; no change-of-address order on file; forwarding order expired. Addressed to location outside delivery limits of Post Office of address. Hold mail for out-of-bounds customers in general delivery for specified period unless addressee filed order. (Adrese în afara limitelor de livrare ale oficiului poștal. Rețineți corespondența pentru clienții care se află în afara limitelor de livrare în perioada specificată, cu excepția cazului în care destinatarul a depus cerere).
Addressee refused to accept mail or pay postage charges. (Destinatarul a refuzat să accepte poșta sau să plătească poșta).
The post office is not intended to accept delivery. (Oficiul poștal nu este destinat livrării).
The mail is without postage or indication that postage fell of. (Livrare fără etichetă privind plata poștală sau mențiunea că eticheta s-a desprins).
Mail returned to sender under false representation order and lottery order. (Transportul returnat expeditorului pentru încălcarea legii privind denaturarea (adică furnizarea de informații false despre expediere) sau încălcarea legii loteriei (interzicerea loteriei prin poștă sau prin telefon).
Mail returned to sender under false representation order. (Expedierea a fost returnată expeditorului pentru încălcarea legii privind denaturarea).
Mail returned to sender under lottery order. (Transportul returnat expeditorului pentru încălcarea legii loteriei).
Addressee is temporarily away and period for holding mail is expired. (Destinatarul nu este pe loc, iar perioada de stocare a expedierii a expirat).
Addressee abandoned or failed to call for mail. (Destinatarul nu a ridicat coletul).
House, apartment, office, or building not occupied. (Use only if mail addressed to “Occupant.”). (Casa, apartamentul, biroul sau imobilul nu este ocupat, folosit doar dacă expedierea este adresată unui „rezident”).