+40312297041

+40312297041

ACORD DE OFERTĂ PUBLICĂ WEST PARCEL

Valabil pentru toți utilizatorii din 1 noiembrie 2022

PARTEA 1: CONDIȚII GENERALE

West Parcel – un proiect al Western Bid (denumit în continuare «West Parcel», «WP», «Companie» «noi», «nouă» și «ale noastre») oferă servicii care fac obiectul acestui acord, în condițiile stabilite în prezentul Acord și în termenii indicați, în conformitate cu legislația în vigoare. Dvs. sau Utilizatorul (denumit în continuare „Utilizator”, „Utilizatori”, „Dvs.” și „al Dvs.”) sunteți o persoană fizică sau juridică care devine utilizator al serviciilor West Parcel.
Prezentul Acord este un acord obligatoriu, din punct de vedere juridic, încheiat între Dumneavoastră și Companie, care reglementează condițiile de furnizare a serviciilor prestate de Companiei și a produselor și serviciilor conexe disponibile prin intermediul Companiei.
Compania își rezervă dreptul de a modifica sau revizui prezentul Acord în orice moment și la discreția sa exclusivă. Fiecare modificare și/sau actualizare intră în vigoare din momentul publicării sale pe site. Utilizarea site-ului web după efectuarea modificărilor și completărilor înseamnă consimțământul Utilizatorului pentru modificările și completările operate. Acceptând acest Acord sunteți, de asemenea, de acord că utilizarea site-urilor web și a serviciilor partenerilor Companiei este supusă termenilor și condițiilor publicate pe site-urile acestora, în limitele de timp specificate și costul determinat de aceștia.
Utilizatorul se obligă să citească, să accepte și să fie de acord cu toți termenii prezentului Acord, precum și cu toate celelalte reguli și documente publicate pe site sau linkuri, înainte de a utiliza serviciile Companiei.
Toate logo-urile, produsele și serviciile descrise pe acest site sunt mărci comerciale înregistrate ale companiei sau ale licențiarilor sau partenerilor săi și nu pot fi copiate, imitate sau utilizate în întregime sau parțial fără acordul prealabil în scris. În plus, toate titlurile paginilor, grafica, pictogramele butoanelor și scripturile de serviciu sunt mărci comerciale sau imagine comercială ale Companiei și nu pot fi copiate, imitate sau utilizate în întregime sau parțial fără acordul prealabil în scris.

PARTEA 2. OBIECTUL PREZENTULUI ACORD

Obiectul prezentului Acord îl constituie serviciile de intermediere și organizare în scopul depozitării și livrării bunurilor, precum și serviciile de expediere internațională furnizate Clientului de către Companie, precum și plata și acceptarea Bunurilor de către Client în conformitate cu termenii prezentului Acord.
Prezentul Acord acționează ca un acord absolut încheiat dintre dumneavoastră și West Parcel privind utilizarea serviciilor Companiei, precum și a celorlalte aspectele legate direct sau indirect de acestea. Prezentul Acord înlocuiește toate acordurile, documentele și declarațiile anterioare scrise și orale și poate fi modificat numai după notificarea companiei. Dacă orice prevedere a acestui acord este considerată inaplicabilă din orice motiv, această prevedere va fi modificată numai în măsura în care este necesar pentru a putea fi pus în aplicare.
Incapacitatea Companiei de a asigura realizarea oricăror prevederi nu va fi interpretată ca o renunțare la dreptul de a pune în aplicare orice prevedere a acestui acord sau a oricărui alt acord. Nu puteți transmite nici un drept sau obligație pe care le puteți avea în temeiul acestui Acord unor părți terțe fără acordul prealabil în scris al West Parcel. Compania își rezervă dreptul de a cesiona acest Acord, sau orice drepturi sau obligații din acest Acord, fără consimțământul dumneavoastră.

PARTEA 3. CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR


Pentru a utiliza serviciile Companiei, trebuie să vă înregistrați pe site-ul nostru. Un utilizator poate avea un singur cont. Serviciile Companiei sunt disponibile numai persoanelor fizice sau juridice care pot încheia tranzacții, care au deplină forță juridică în conformitate cu legislația în vigoare. Utilizarea serviciilor Companiei este interzisă minorilor (cu vârsta sub 18 ani), precum și persoanelor suspendate de la utilizarea serviciilor noastre sau celor care constituie un nivel de risc inadmisibil.
Compania nu susține și nu face afaceri cu persoane care figurează pe Lista de Cetățeni Special Desemnați și Persoane Restricționate (Lista SDN), cu organizații teroriste, teroriști cunoscuți sau persoane suspectate în acte de terorism. În completarea condițiilor din aliniatului anterior, Dvs sunteți eligibil pentru crearea de cont numai dacă nu locuiți sau în momentul accesării Serviciilor oferite de Companie nu vă aflați în una dintre țările și grupurile supuse în prezent sancțiunilor OFAC, inclusiv: Birmania, Cuba, Iran, Irak, Libia, Coreea de Nord, Siria, Sudan, Federația Rusă, Republica Belarus, Afganistan și "Taliban". Programele de sancțiuni economice actualizate pot fi găsite pe site-ul OFAC (www.ustreas.gov/ofac) sau pe harta UE a sancțiunilor (https://www.sanctionsmap.eu/#/main).
Prin utilizarea serviciilor Companiei, sunteți de acord să respectați legile internaționale, reglementările, ordonanțele și regulile corespunzătoare din domeniul transportului internațional de mărfuri, în particular, vă obligați să nu trimiteți articolele specificate în Lista mărfurilor interzise pentru expediere, publicată pe site-ul nostru, precum și să respectați regulile de ambalare fiabilă și sigură a expedierilor. Nerespectarea acestor cerințe este considerată o încălcare considerabilă a prezentului Acord și poate constitui un motiv pentru încetarea furnizării de servicii către Utilizator.
Sunteți pe deplin responsabil pentru acuratețea adresei de livrare și corectitudinea datelor personale ale destinatarilor expedierilor, precum și pentru predarea în timp util a expedierilor la punctele de colectare sau adresele partenere specificate de companie.
În cazul apariției unor probleme cu mărfurile expediate, care pot interveni la orice etapă a expedierii, Dvs. sunteți direct responsabil să ne furnizați în timp util toată informația necesară și veridică cu privire la conținutul expedierii.
În cazul în care Compania consideră că există pericol de fraudare sau potențiale riscuri în relația sa cu un anumit utilizator și este inacceptabil pentru noi, Compania are dreptul de a înceta unilateral și în orice moment furnizarea de servicii către Utilizator pentru o perioadă de timp nedeterminată. În acest caz, veți primi o notificare corespunzătoare cu privire la acțiunile noastre. De asemenea, vă exprimați acordul pentru ca Compania să poată utiliza informațiile aferente contului Dvs în scopul îndeplinii anumitor obligații pe care le aveți față de Companie, în orice moment și pentru orice motiv, care este permis de lege. Compania consideră acest Acord ca fiind consimțământul dumneavoastră pentru compensarea pierderilor în favoarea Companiei, care au fost sau vor fi cauzate ca urmare a activității dumneavoastră, în condițiile neîndeplinirii obligațiilor stipulate în prezentul Acord. Termenii descriși în această secțiune pot fi completați și se pot diferenția de ceilalți termeni definiți în prezentul Acord.

PARTEA 4. COSTUL SERVICIILOR

Toate tarifele pentru serviciile noastre sunt indicate în calculatorul de pe site-ul www.westparcel.ro sau pe site. Toate calculele sunt efectuate în dolari SUA, cu excepția cazului în care se selectează altceva, și se pot modifica în funcție de rata de schimb. Dvs. sunteți direct responsabil pentru achitarea la timp a serviciilor Companiei în ceea ce privește livrarea trimiterilor, precum și a plăților rezultate în urma conversiei valutare și pentru orice alte costuri aferente expedierilor dumneavoastră.
Accesul la utilizarea serviciilor Companiei este oferit gratuit și se realizează prin crearea și utilizarea unui cont de Utilizator personal.

PARTEA 5. CONFIDENTIALITATE ȘI SECURITATE

Compania nu vinde și nu închiriaza unei terțe părți informațiile dumneavoastră personale fără acordul dumneavoastră expres. Utilizăm informațiile dumneavoastră doar pentru a vă oferi servicii. Compania consideră că protejarea confidențialității datelor personale ale utilizatorilor este cel mai important principiu de cooperare. Stocăm și procesăm informațiile dumneavoastră pe computere situate în Statele Unite, care sunt protejate de dispozitive de securitate atât fizice, cât și tehnice. Suntem responsabili pentru procesarea și stocarea informațiilor personale ale consumatorilor serviciilor Companiei, precum și ale vizitatorilor Site-ului și ne desfășurăm activitatea în deplină conformitate cu cerințele GDPR.
Trebuie să vă conectați la contul dvs. numai pe site. Utilizatorii nu trebuie să utilizeze pentru conectare alte site-uri în afară de site-ul Companiei. Dacă nu sunteți de acord cu transferul sau utilizarea datelor dumneavoastră în acest mod, vă rugăm să nu mai utilizați site-ul nostru și să nu vă mai folosiți de serviciile Companiei.
Site-ul colectează informații despre comportamentul dumneavoastră de utilizator al site-ului și vizitele efectuate pe paginile acestuia, pentru a obține statistici privind vizitele și eficiența utilizării site-ului, pentru a adapta o abordare personală și pentru a ne ajusta serviciile la interesele fiecărui utilizator. Facem acest lucru prin diverse tehnologii, una dintre care sunt cookie-urile. Cel mai adesea, cookie-urile sunt folosite pentru a evalua performanța site-urilor web (de exemplu, pentru a măsura numărul de vizitatori și durata șederii acestora pe site), pentru a identifica subiectele și paginile cele mai interesante și vizitate și pentru a asigura confortul în navigarea și utilizarea site-ului, fără a colecta nici o informație personală. Folosim cookie-uri, Google Remarketing Tag, Facebook Pixel și alte tehnologii de publicitate pentru a vă furniza reclama adaptată intereselor și preferințelor dumneavoastră individuale.
Compania are drepturi depline pentru a opera modificări, a schimba sau a anula orice prevedere a prezentului Acord fără a solicita permisiunea dumneavoastră. Utilizatorul nu poate modifica, schimba sau renunța la nici una dintre prevederile acestui Acord.

PARTEA 6. GARANȚIA ȘI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Compania nu garantează legalitatea drepturilor de proprietate și utilitatea articolelor comercializate și expediate prin intermediul serviciilor companiei. Compania nu poate garanta absența încălcării drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului trimiterilor internaționale expediate prin intermediul serviciilor Companiei.
Compania nu garantează termenii de prestare a serviciilor, nu stabilește termeni concreți și nu garantează timpul necesar pentru prestarea serviciilor, termenii de transportare, returnare, depozitare sau distrugere a expedierilor internaționale, precum și termenii de executare a oricăror obligațiuni ale partenerilor Companiei în raport cu Utilizatorii, deoarece serviciile Companiei depind de mulți factori independenți de noi.
Vă exprimați acordul să plătiți despăgubiți, inclusiv un onorariu rezonabil necesar pentru serviciile juridice, și să dispensați West Parcel, companiile partenere, companiile și persoanele afiliate, conducerea, agenții și angajații noștri de orice pretenție sau solicitare, înaintată de oricare dintre părți în temeiul sau în legătură cu încălcarea de către dvs. a prezentului Acord sau a oricăror documente aferente acestuia sau încălcarea de către dumneavoastră a oricăror legi sau drepturi față de terți în contextul utilizării serviciilor noastre.
Indiferent de circumstanțe, Compania nu poartă răspundere pentru profitul pierdut, pentru daunele morale sau reputaționale sau pentru orice alte prejudicii particulare, directe sau indirecte care au legătura cu sau vizează site-ul nostru, serviciile noastre sau prezentul acord, indiferent de cauza care le-a produs. Răspunderea Societății este limitată la valoarea reală a pierderilor suferite, care este determinată pe baza sumei specificate de Client la comandarea serviciului.
Nerespectarea de către Companie a oricăror prevederi din prezentul Acord sau inacțiunea sa în legătură cu încălcarea de către dvs. a prezentului Acord nu va fi considerată o renunțare la respectivele prevederi și nu anulează dreptul Companiei de a întreprinde măsurile corespunzătoare în cazul unor încălcări viitoare sau similare.

PARTEA 7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Toate întrebările despre soluționarea litigiilor cu privire la expedierile internaționale efectuate utilizând serviciile Companiei, trebuie să fie adresate exclusiv Companiei.
Sunteți de acord cu faptul că, în pofida oricărei legi sau prevederi care stipulează contrariul, orice pretenție sau cauză de acțiune care decurge din sau vizează acest site, termenii de utilizare sau serviciile West Parcel, trebuie să fie înaintate în termen de un an de la data apariției cauzei acțiunii, în caz contrar acestea vor fi considerate încheiate și expirate.
Trebuie să respectați toate legile din România, precum și legile internaționale, statutele, ordonanțele, reglementările, contractele și licențele care se aplică la utilizarea serviciilor noastre. În cazul apariției unui litigiu dintre dvs. și Companie, scopul nostru este să vă oferim un mijloc neutru și eficient din punct de vedere economic de soluționarea rapidă a litigiului. Sunteți de acord că orice litigiu sau pretenție de drept sau echitate apărută în legătură cu acest Acord sau cu serviciile prestate de Companie trebuie soluționate de către părți în formă scrisă. Recomandăm insistent tuturor Utilizatorilor să contacteze direct Compania pentru a găsi soluția cea mai bună. Compania va analiza cererile rezonabile de soluționare a litigiilor prin mijlocirea procedurilor alternative celor judiciare, cum ar fi medierea.
Despre apariția unui litigiu care vizează serviciile noastre puteți raporta la Serviciul Suport Clienți Online print-un apel la numărul+ 1-305-3070382, sau să contactați Compania în formă scrisă la:
Western Bid, Inc.3500 W Hallandale Beach BlvdPembroke Park, FL, 33023

PARTEA 8. INFORMAȚII DE CONTACT

Pe cât posibil și în concordanță cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului Acord și a unor alte acorduri, mesajele sau informația care vizează profilul Dumneavoastră și/sau utilizarea de către Dumneavoastră a Serviciilor ("Mesaje") vă pot fi furnizate electronic și sunteți de acord să primiți Mesajele Companiei în format electronic. Mesajele electronice pot fi publicate pe paginile site-ului și/sau trimise la adresa dumneavoastră de e-mail. Puteți tipări o copie a oricărui Mesaj și îl puteți păstra pentru evidența dvs. Toate Mesajele în format electronic sau pe hârtie vor fi considerate „scrise”. Alternativ, vă putem trimite un mesaj la adresa de e-mail pe care ați indicat-o în timpul înregistrării sau vi-l putem expedia prin poșta clasică la adresa specificată în contul dumneavoastră.
Cu excepția cazurilor în care este specificat în mod expres altfel, orice mesaj trebuie expediat poștal în formă scrisă pe adresa Companiei:
Western Bid, Inc., 3500 W Hallandale Beach Blvd Pembroke Park, FL, 33023, SUA sau la centrul nostru de mesagerie online.
Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de informații suplimentare, contactați serviciul nostru de asistență online la +1-305-3070382 sau contactați-ne în scris la Western Bid, Inc. Western Bid Inc. 3500 W Hallandale Beach Blvd Pembroke Park, FL, 33023, SUA.